Rendeletek

 

5/2002. (VI.01.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól: vagyoni rendelet

9/2006. (X.01.) számú rendelete Szentpéterúr község építési szabályzatáról és szabályozási tervéről: építési szabályzat

7/1997. (VI.10.) számú rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról: szociális rendelet

5/1999. (V.27.) számú rendelete a mezei őrszolgálatról: mezei őrszolgálat

4/2006. (III.31.) számú rendelete a luxusadóról :luxusadó

8/1999. (XII.15.) számú rendelete a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról: ivóvízellátás

5/2007. (II.15.) számú rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről: illetmény kiegészítés

6/1999. (X.28.) számú rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról: hulladék rendelet

11_2013 (XI.29.) Építményadó rendelet egységes szerkezetbe foglalva

12_2013. (XI.29.) kommunális adó önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalva

Iparűzési adó rendelet egységes

Közbeszerzési szabályzat 2017. : Közbeszerzési szabályzat Szentpéterúr 2017.

Közbeszerzési terv 2017. : Közbeszerzési terv Szentpéterúr 2017.