Szervezetek

Alapítványok

Szentpéterúr Község Jövőjéért Közalapítvány
Szentpéterúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1997. évben Közalapítványt hozott létre.
A Közalapítvány célja: Szentpéterúr községben az egészségügyi, szociális, kulturális, oktatási, környezetvédelmi feladatok ellátási színvonalának javítása, a sportolási feltételek megteremtése, szinten tartása, folyamatos javítása. A diák-, ifjúsági és a tömegsport szervezésének elősegítése, a sportegyesület működési feltét­elei­nek javítása. Elősegítve ezzel is a község lakosságának – különösen a fiatal korosztály­nak, valamint a hátrányos helyzetűek – testi szellemi nevelését, a szabadidő hasz­nos eltöltését.

Az alapítvány céljaival összeegyeztethető tevékenységek:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
4. kulturális tevékenység,
5. kulturális örökség megóvása,
6. műemlékvédelem,
7. természetvédelem, állatvédelem,
8. környezetvédelem,
9. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

A Közalapítvány létrehozását követően történtek személyi változások az alapító tagokat illetően.

A kuratórium tagjai 2019.április 2-tól:

Zobbné Szummer Mónika   elnök

Fábián Endre Balázs

Markalné Kocsis Henrietta

Soósné Hordós Csilla

Szummerné Horváth Mónika

 

Az Alapítvány székhelye: Szentpéterúr 8762 Petőfi S. u. 7.
Szentpéterúr Község Jövőjéért Közalapítvány adószáma: 18958214-1-20

 

EGYESÜLETEK

Polgárőr Egyesület Szentpéterúr
A községben 2006. októberében kezdődött a helyi polgárőrség megszervezése, és 2007. április 1-én 30 fővel került bejegyezésre. A tagok létszáma azóta is folyamatosan bővül, jelenleg összesen 82 fő. Az Egyesület önkormányzati támogatásból, valamint pályázatokon nyert pénzből tartja fenn magát, 2009. második felétől a tulajdonában lévő szolgálati autóval minden nap teljesítenek járőrszolgálatot, melynek köszönhetően a közterületek biztonsága az előző évekhez képest 75%-kal javult. 2015 szeptemberében pályázaton nyert Suzuki Vitara személy gépkocsira cserélte szolgálati gépkocsiját.

Az Egyesület elnöke: Garai József, aki éjjel-nappal ügyeletet tartva bármikor elérhető a 06-30/370-2849-es telefonszámon.