TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00020 Mini bölcsőde kialakítása Szentpéterúron

TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00020
Mini bölcsőde kialakítása Szentpéterúron

Szentpéterúr Községi Önkormányzat 30.682.540,- Ft támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében (TOP) mini bőlcsődei szolgáltatás létrehozására, valamint annak infrastrukturális fejlesztésére.
A projekt megvalósítása során Szentpéterúr községben mini bölcsőde kialakítására, új férőhelyek létrehozására kerül sor, valamint a szolgáltatás ellátásához kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg. A fejlesztéssel az óvoda épületrész bővítésére is sor kerül, valamint bejáratának akadálymentesítésére.
A mini bölcsőde a  már meglévő óvoda épületében kerül kialakításra. A bölcsődei szolgáltatáshoz kapcsolódóan egy 51 m2-es csoportszoba kerül kialakításra a kicsik számára, valamint babakocsi tároló és játéktároló kerül építésre.
A fejlesztéssel az óvoda épület déli oldalán árnyékolás céljából egy előtető kerül építésre, valamint a bölcsőde bejáratának akadálymentesítése  valósul meg. A leendő bölcsisek részére korszerű játszó udvar létesül. 
A bölcsődei szolgáltatások teljes körű ellátása érdekében konyhai eszközök, udvari és egyéb játékok beszerzésére is sor kerül. 
Az alapellátás létrehozása, a fejlesztés megvalósítása az utóbbi egy-két évben felmerült igényt kívánja kielégíteni.

A fejlesztés célja:
Legfontosabb célkitűzés, hogy az elmaradott települések sorába tartozó Szentpéterúr községben is modern, színvonalas bölcsődei infrastruktúra és technikai eszköz álljon rendelkezésre a településen élő 0-2 éves korú gyermekek számára.
Átfogó cél Szentpéterúr község fejlesztése, a település lakosságmegtartó erejének fokozása, a településen élők életminőségének folyamatos emelése.
A Szentpéterúri mini bölcsőde kialakításnak további célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása, minőségi bölcsődei neveléshez való hozzáférésük elősegítése a meglévő óvodai intézmény használaton kívüli csoportszobájának mini bölcsődei funkciónak megfelelő átalakításával, akadálymentesítéssel, fedett terasz, játéktároló és babakocsi tároló, valamint a bölcsődei játszóudvar létrehozásával.
A projekt célcsoportja a településen élő bölcsődés korosztály, a 0-2 éves korú gyermekek. Ezen belül egyrészt a munkaerőpiacon elhelyezkedni kívánó anyák, valamint a rossz szociokulturális háttérrel bíró családok gyermekei.

Ajánlattételi felhívás

Közbeszerzési ajánlat

Szerződés kivitelezésre