Többfunkciós Közösségi Ház, Könyvtár

A megyében a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert (KSZR).

Céljuk, hogy a kisebb településeken élők is hozzájussanak mindazokhoz a könyvtári szolgáltatásokhoz, amelyek a megyeszékhelyen, nagyobb városokban élőknek számára ma már természetesek: új könyvek, folyóiratok, információk, internethasználat, kulturált környezet, érdekes programok.

A Zalaegerszegi Deák Ferenc Városi és Megyei Könyvtár látja el negyedévente új könyvekkel, DVD filmekkel a falunk lakosságát. Az éves normatív támogatásból rengeteg új gyermekkönyv, és a felnőttek igényeinek megfelelő regények lettek vásárolva, így a könyvállományunk közel 2500 kötetes.

Szolgáltatásaink:
Dokumentum és információszolgáltatás
A könyvtári szolgáltatás alapja a jól válogatott, folyamatosan gondozott, a legfrissebb újdonságokat is tartalmazó gyűjtemény.
Könyvtárunk munkatársai a településeken lévő elavult könyveket leválogatják, a megmaradó állományt rögzítik a számítógépes adatbázisban. Így a szolgáltató katalógusában a teljes kistelepülési állomány visszakereshetővé válik.
A könyvekbe vonalkód is kerül, lehetővé téve a számítógépes kölcsönzést és a gyorsabb állományellenőrzést. Új könyvek, CD-k, DVD-k legalább évi 6 alkalommal kerülnek kiszállításra, figyelembe véve a helyi olvasók igényeit.
Színes hetilapokkal, magazinokkal is bővítjük a könyvtárak kínálatát. /előfizetett folyóiratok a kistelepülések számára/
A kistelepülésekre kerülő állományok nyilvántartását könyvtárunk végzi a Textlib integrált rendszerben. Az adatbázis használatát továbbképzéseken tanítjuk meg a helyi könyvtárosoknak
A települések helyi gyűjteményébe a gyakran keresett kerülnek be, az egyéni igényeket könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk. Így a kistelepülési könyvtárhasználó térítés nélkül néhány napon belül hozzájut a keresett műhöz.
A lakosság információs igényeit- a nyomtatott dokumentumok mellett- egyre inkább az Internet segítségével elégíti ki. Ezért fontos, hogy minden szolgáltatóhelyen legyenek korszerű számítógépek és elérhető széles sávú internet kapcsolat. Teljeskörű információszolgáltatás fontos része a könyvtárunk honlapján elérhető tartalmak hozzáférhetővé tétele, a helyismereti, helytörténeti tájékoztatás.
Közösségi szolgáltatások, rendezvények, használóképzés
A kistelepülési szolgáltatóhelyeken a használók kellemes környezetben tanulhatnak, művelődhetnek, szórakozhatnak, információkat szerezhetnek, találkozhatnak barátaikkal, ismerőseikkel
Számos településen gyermeksarok várja a legkisebbeket.
A gyermekeknek és felnőtteknek is szervezünk különböző programokat, melynek keretében neves írók, előadóművészek látogatnak el a kistelepülésekre. Munkatársaink, meghívott vendégeink előadásokat, kézműves foglalkozásokat tartanak az érdeklődőknek.
Fontos feladatnak érezzük a számítógép- és internet használat oktatását azoknak, akik korábban ezt nem tanulták. Így elsősorban a középkorúak és nyugdíjasok számára szervezünk kezdő és haladó, térítésmentes tanfolyamokat.
A használók mellett a helyi könyvtárosok továbbképzéséről is gondoskodunk. Évente szervezünk szakmai napokat, illetve alapfokú könyvtárhasználói tanfolyamokat.

Elérhetőségek:

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon: 92/311341
honlap: www.kszr.dfmvk.hu
email: kszr@dfmvk.hu

A szentpéterúri könyvtár nyitva tartási ideje:

– kedd: 16-18 óra

– csütörtök: 16-18 óra

– szombat: 16-18 óra

100_4807 100_4808

100_4809 100_4812

 

100_4814 100_4833

 

k k1 k2

 

k3