A NYDOP-5.3.1/2/2F/2f-2009-0009 óvoda felújítási pályázatról

A NYDOP-5.3.1/2/2f-2F-2009-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT A SZENTPÉTERÚRI ÓVODA ÉS KONYHA-ÉTTEREM FELÚJÍTÁSÁRA

A projekt neve:
“A roma gyermekeket jelentős arányban nevelő szentpéterúri óvoda felújítása korszerű nevelési környezet megteremtésével”

Kedvezményezett neve:
Szentpéterúr Községi Önkormányzata
8762 Szentpéterúr, Petőfi Sándor u. 1.
onk.szentpeterur@freemail.hu
polghiv@szentpeterur.hu
Tel/Fax: (92) 568-016

Projekt leírás:
A NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0009 azonosító számú “A roma gyermekeket jelentős arányban nevelő szentpéterúri óvoda felújítása korszerű nevelési környezet megteremtésével” című kétfordulós pályázat az óvoda, valamint a hozzá tartozó konyhaépület infrastrukturális fejlesztésére irányult. A támogatási szerződést a VÁTI Nonprifit Kft-vel a Szentpéterúri Önkormányzat 2010. február 4-én írta alá, mely szerződés kiterjedt a projektelőkészítő munkálatokra (építési engedélyezési dokumentáció, kivitelezési dokumentáció), az építési munkálatok szállítói finanszírozás keretében történő kivitelezésére, az óvodai játékok és az udvari játékok beszerzésére illetve telepítésére, a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló foglalkoztatására, valamint a projektmenedzsment működtetésére és a nyilvánosság biztosítására.

A projekt eredményei a következők: az óvodában megvalósult a tetőtér beépítése, a földszint teljes felújítása, a harmadik foglalkoztató szoba kialakítása, az ÁNTSZ előírásoknak megfelelő melegítőkonyha kialakítása hárommedencés és egy kétmedencés mosogatóval, funkcionális helyiségek, mint például iroda, orvosi szoba, logopédiai foglalkoztató, valamint a tornaszoba és öltözők felújítása. Jelentős a fűtésrendszer mindkét szinten történt korszerűsítése, takarékosabbá tétele, a homlokzati nyílászárók teljes cseréje, hőszigetelt ajtókkal, ablakokkal, az épület külső szigetelése, ami az energiatakarékos fűtésrendszert szolgálja, valamint a külső színezés. Magas színvonalú füst- és tűzjelző riasztórendszer került beépítésre.
Az udvaron 9 db parkoló épült, ebből egy mozgássérült parkoló, a KRESZ-nek megfelelő jelzésekkel ellátva. Teljes mértékben megvalósult az óvoda komplex akadálymentesítése, a főbejárattól kezdődően egészen a három foglalkoztató szobáig a megfelelő ajtószélességek biztosításával, melyek a vakok számára Braille-írással vannak ellátva, középen az egész folyosón eltérő színű járólap csíkkal, mobil induktív hurokkal, mozgáskorlátozottak számára is igénybe vehető szociális blokkal.
A három foglalkoztató szobában galériák épültek a gyermekek számára.
A tetőtérben kapott helyet a könyvtár, a mosókonyha, szárítóhelyiség, raktárhelyiségek, és mellékhelyiségek.

Az óvodához tartozó, de különálló konyha-étterem épületén csak felújítási munkák történtek, melyek a következők voltak: megtörtént a tető fóliázása, és új tetőcseréppel való ellátása, a konyha padlójának teljes cseréje az alatta lévő elkorrolálódott vízcsövek és szennyvízelvezető csövekkel együtt, az egész épület ellátása hőszigetelt nyílászárókkal, a homlokzatok külső szigetelése, színezése.
Az étterem bejáratához mozgássérültek számára feljárórámpa készült, megfelelő szélességű bejárati ajtóval, melyek a vakok számára Braille-írással vannak ellátva.
A konyhában a hőmérséklet és a melegvíz biztosítására lakásfűtő kazán és forróvíztároló került felszerelésre. Az ÁNTSZ előírásai szerint a felújítás keretében végre megvalósulhatott a húselőkészítő, zöldségelőkészítő megfelelő felszereltsége, és kialakult a többfázisú mosogatás rendszere a megfelelő medenceszámú mosogatók beépítésével. Biztosított a megfelelő szagelszívó rendszer. Az Önkormányzat saját erőből korszerű, 150 literes főzőüstöt vásárolt, melyhez a megfelelő kibélelt kémény lett kiépítve. A falak az ÁNTSZ előírásai szerinti magasságban új csempével lettek ellátva, a főzőtér padozatát csúszásmentes gresslapok borítják.

A tervezett műszaki, technológiai szempontok: fűtésrendszer átalakítása, szigetelési rendszer kialakítása, a munkahelyek kényelmesebbé tétele, és főleg a gyermekek számára kellemesebb, tetszetősebb környezet biztosítása, illetve az akadálymentesítés megvalósítása. Ezek megvalósulását a projekt nagy eredményeként tekintjük.

Az ütemtervnek megfelelően 2010. december 31-én megrendezésre került a projekt záró rendezvénye, melyen a sajtó képviseletében Zalai Hírlap és a Pacsa TV is részt vett.

A teljes beruházás mintegy 72 millió forintba került, melyből az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 64.861.661 Ft támogatást kapott Szentpéterúr, a fennmaradó részt az Önkormányzat saját erőből biztosította.

Összességében ez a támogatás lehetővé tette az óvodaépület és a konyhaépület állagának biztosítását az elkövetkező néhány évtizedre.

Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Közreműködő Szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Nyugat-dunántúli Területi Iroda
9700 Szombathely, Selyemrét u. 2.
Tel: (94) 500-138
Web: www.vati.hu

vállalkozási szerződés

Felújítás alatt:

Konyha:

 

Régi óvoda:

 

Új óvoda: