Beszámoló a pályázatokról

Beszámoló a pályázatokról

 Önkormányzat az alábbi pályázatok benyújtásában vett részt:
Településünkön a közösségi épület felújítása és bővítése projekt a végére ért, kivitelező a munkát elvégezte, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.
A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésekre került benyújtásra támogatás megállapítása iránti kérelem. A pályázat megvalósításához az Önkormányzat 2.112/e Ft önerőt saját költségvetéséből biztosítja.

 A gyermekszegénység elleni program keretében a nyári gyermekétkeztetés pályázat benyújtására került sor. Az elbírálás során Önkormányzatunk támogatásban részesült mely során 140 fő gyermek étkeztetését biztosítjuk 2015. június hó 16. napjától 2015. augusztus hó 14. napjáig.

 A vidéki gazdaság fejlesztése pályázat keretén belül a Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért gépjárműbeszerzés pályázata támogatásban részesült, így ennek eredményeként a gépjármű beszerzés rövid időn belül megvalósul.

A Szentpéterúri Polgárőr Egyesület is sikeresen pályázott új személygépkocsira, ami még segíti a munkájukat. Valamint a Civil Szervezetek számára kiírt pályázaton is nyertek, amit működési költségekre költenek: irodabútor, a meglévő gépkocsi karbantartása, biztosítások, polgárőr egyenruhák vásárlására.

 Szentpéterúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtását.

A pályázatból megvalósuló beruházási összköltség: 10.476.964 Ft, melyből az igényelt támogatás: 8.905.420 Ft, a vállalt önerő (saját forrás) összege: 1.571.544 Ft. Támogatásból az Önkormányzat tulajdonában lévő utak felújítására kerül sor a pályázat kedvező elbírálást követően.

 Felhívás a Település Önkéntes Mentőcsoport megalakításával kapcsolatban:
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy idei évben megalakul a települést érintő katasztrófafeladatok során mozgósítható civil önkéntesekből álló Szentpéterúr Település Önkéntes Mentőcsoport. Az Önkéntes Munkacsoporthoz augusztus 31-ig folyamatosan várjuk azokat a jelentkezőket, akik részt szeretnének venni a szervezet munkájában, és kritikus helyzetben segíteni a bajbajutottakon. Jelentkezni az onk.szentpeterur@gmail.com e-mail címen, a 92/568-016-os és a 30/2178837-es telefonszámon, illetve személyesen az Önkormányzati Hivatalban lehet.