Felhívás az ebtartásra

HIRDETMÉNY

A Közös Önkormányzati Hivatal tapasztalata alapján megállapítható, hogy egyre több kutyatartással kapcsolatos panaszbejelentés érkezik.
A felszaporodott bejelentések indokolják, hogy az ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjam:

Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, az ebet megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően meg kell kötnie a szökésveszély megakadályozása érdekében.
Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját költségén – állatorvossal beoltatni.
Az eb tulajdonosa és tartója az önkormányzati Eb nyilvántartásba való rögzítés céljából – köteles a tartott kutyákat ebösszeíró adatlapon bejelenteni.
A 4 hónaposnál idősebb ebet csak chippel megjelölve lehet tartani.
Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható.

Az állatvédelmi bírság mértéke 30.000,- Ft-tól több millió forintig terjedhet a szabályszegések számától függően.

A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000,-Ft-tól 150.000,-Ft-ig terjedhet.

Kérjük a Tisztelt Állattartókat, hogy az ebtartásra vonatkozó szabályokat maradéktalanul szíveskedjenek betartani!

Szentpéterúr, 2016. június 08.

 

                                                                                                                  Szalai Mónika

                                                                                                                      aljegyző