Hirdetmény az M76 gyorsforgalmi útról

Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal Szentpéterúri Kirendeltsége 8762 Szentpéterúr, Petőfi Sándor u. 1. Tel/Fax: (92) 568-016

_____________________________________________________________________________________

Iktatószám: Szp/534-2/2019.

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy az M76 gyorsforgalmi út Zalaegerszeg – Fenékpuszta közötti szakasz vonatkozásában a NIF Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a RODEN Mérnöki Iroda Kft. kérelmet nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére, melyben kérte a fent nevezett szakaszra vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását és a környezetvédelmi engedély megadását. Kérelméhez csatolta az elkészített környezeti hatástanulmány dokumentációt. Fentiek alapján tájékoztatom, hogy a kérelmet és mellékletként megküldött, valamint a módosított dokumentációt a Kormányhivatal a honlapján, elektronikus úton az alábbi elérési helyen tette közzé: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-estermeszetvedelmi-foosztaly-jogi-es-hatosagi-osztaly-hirdetmenye-pe-ktfo-2869-2019

Tájékoztatom, hogy a fenti weboldalon lévő, ezen dokumentációk elektronikus formájába való betekintésre az Önkormányzati Hivatalban (8762 Szentpéterúr, Petőfi S. u. 1.) munkaidőben lehetőség van az érdeklődők számára. A Pest Megyei Kormányhivatal M76 gyorsforgalmi út Zalaegerszeg – Fenékpuszta közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárásáról szóló módosított Közleménye jelen hirdetmény mellékleteként olvasható.

Szentpéterúr, 2019. május 22.

Dr. Kiss Attila

jegyző